نمایش یک نتیجه

فشار شکن

    > فراهم کننده جریان ثابت خروجی آب > فراهم کننده فشار ثابت خروجی 1 بار ، مستقل از فشار ورودی 1 تا 10 بار > قابل استفاده در : دوش های سقفی ، تصفیه آب ، شاتاف و...