نمایش دادن همه 3 نتیجه

بسته اقتصادی خروجی ثابت ضد رسوب

  > تا 50 درصد صرفه جویی در مصرف آب بدون کاهش راحتی > تا 20 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی > مناسب برای یک واحد مسکونی شامل آشپزخانه ، روشویی ، توالت و حمام > مناسب برای ساختمانهای بلند و مناطق با فشار آب کم

بسته اقتصادی ضد رسوب

  > تا 50 درصد صرفه جویی در مصرف آب بدون کاهش راحتی > تا 20 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی > مناسب برای یک واحد مسکونی شامل آشپزخانه ، روشویی ، توالت و حمام > مناسب برای ساختمانهای بلند و مناطق با فشار آب کم

بسته اقتصادی لانه زنبوری

  > تا 50 درصد صرفه جویی در مصرف آب بدون کاهش راحتی > تا 20 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی > مناسب برای یک واحد مسکونی شامل آشپزخانه ، روشویی ، توالت و حمام > مناسب برای ساختمانهای بلند و مناطق با فشار آب کم