نمایش یک نتیجه

سردوش سافت هوا مخلوط

    > سر دوش مدیریت مصرف آب و انرژی > دارای مکنده های سرامیکی مکش هوا > مجهز به نازل های ضد رسوب خروجی آب، 9L/M > بدون کاهش راحتی حین دوش گرفتن