نمایش یک نتیجه

سردوش دوستدار محیط زیست

    > سر دوش مدیریت مصرف آب و انرژی > دارای مکنده های سرامیکی مکش هوا > مجهز به نازل های ضد رسوب خروجی ثابت آب، 6L/M > بدون کاهش راحتی حین دوش گرفتن