نمایش دادن همه 3 نتیجه

سردوش پیور هوا مخلوط

    > سر دوش مدیریت مصرف آب و انرژی > دارای مکنده های سرامیکی مکش هوا > مجهز به نازل های ضد رسوب خروجی آب، 9L/M > بدون کاهش راحتی حین دوش گرفتن

سردوش سافت هوا مخلوط

    > سر دوش مدیریت مصرف آب و انرژی > دارای مکنده های سرامیکی مکش هوا > مجهز به نازل های ضد رسوب خروجی آب، 9L/M > بدون کاهش راحتی حین دوش گرفتن

سردوش دوستدار محیط زیست

    > سر دوش مدیریت مصرف آب و انرژی > دارای مکنده های سرامیکی مکش هوا > مجهز به نازل های ضد رسوب خروجی ثابت آب، 6L/M > بدون کاهش راحتی حین دوش گرفتن