واریو گردان مشکی

  > گردان > مجهز به نازل های ضد رسوب > در دو حالت : هوا مخلوط و اسپری > در رنگ های کروم و مشکی > مجهز به تبدیل M22/M24 جهت نصب بر روی انواع شیرهای آشپزخانه