شلنگ توالت سفید چهار لایه

  > شلنگهای توالت 4 لایه با آبفشان مقاوم به رسوب > مقاومت کششی بسیار بالا > سر بزرگتر چرخش پذیر ( جلوگیری از تاب خوردن شلنگ) > هر دو سر با مهره مخروطی 1/2 > بدون نیاز به آچار

شلنگ توالت متالیک چهار لایه

  > شلنگهای توالت 4 لایه با آبفشان مقاوم به رسوب > مقاومت کششی بسیار بالا > سر بزرگتر چرخش پذیر ( جلوگیری از تاب خوردن شلنگ) > هر دو سر با مهره مخروطی 1/2 > بدون نیاز به آچار

شلنگ توالت مشکی کروم چهار لایه

  > شلنگهای توالت 4 لایه با آبفشان مقاوم به رسوب > مقاومت کششی بسیار بالا > سر بزرگتر چرخش پذیر ( جلوگیری از تاب خوردن شلنگ) > هر دو سر با مهره مخروطی 1/2 > بدون نیاز به آچار