دست خشک کن اتوماتیک (3)

مخزن دستمال کاغذی(حوله ای) چشمی (1)

صابون ریز اتوماتیک (3)

فوم ریز الکترونیک چشمی (1)

خوشبو کننده هوا (1)