شیر هوشمند الکترونیک دیواری W35

آیا میدانید که در زیر ناخن یک انگشت بیش از پنج میلیون باکتری وجود دارد؟

آیا میدانید که در زیر یک حلقه انگشتری جمعیت باکتری ها به میزان جمعیت اروپا است؟

آیا میدانید که در محل یک بریدگی عفونی در دست جمعیت باکتری ها معادل مردم دنیاست؟

آیا میدانید برای جلوگیری از رشد سرطانی باکتری لژیونلا بایستی از راکد ماندن آب جلوگیری نمود؟

برای اتاق عمل در بیمارستان ها و مخصوصا برای جراحان هیچ چیزی مهمتر از بهداشت نیست. پزشکان همه روزه با چالش توقف گسترش باکتری ها و نابود کردن آنها دست و پنجه نرم میکنند. ما تجهیزات مورد نیاز برای جنگ علیه باکتری ها را در اختیار شما قرار میدهیم. به کمک شیر هوشمند الکترونیک مخصوص اتاق عمل این شرکت امکان بهبود اساسی در بهداشت دست ها به عنوان درجه اول اهمیت در هر فضای بهداشتی در اختیار شماست.

  > یک باید برای حرفه ای ها > جایگزین شایسته و مدرن شیرهای آرنجی در اتاقهای عمل > شستشوی بهداشتی دستها با تشخیص سه بعدی الکترونیک