شیر هوشمند الکترونیک پلیکانو

   

فناوری ویژه ماگنتیک ولو به کارکرد شیر هوشمند الکترونیک پلیکانو در طی سالیان متمادی اطمینان می بخشد. این اطمینان از کاربرد به دلیل چندین میلیون بار استفاده در قطع و وصل ماگنتیک ولو حاصل شده است.

بدلیل ساختار مستحکم و بدنه بادوام شیر هوشمند الکترونیک پلیکانو یک انتخاب ایده آل برای مکان هایی است که مشکل سرقت شیر و قطعات آن وجود دارد.

طراحی جمع و جور و توجه به جزئیات باعث شده تا این شیر به سادگی شیرهای معمولی نصب شود. همچنین به هیچ وجه مشکلات نگهداری شیرهای معمولی نظیر چکه، خرابی و فرسودگی بر اثر قطعات بی کیفیت، اتلاف آب و... را ندارد

  > طراحی مستحکم و یکپارچه > غیر قابل نفوذ > بهداشتی و زیبا