شیر هوشمند الکترونیک ماکس

   

تکنولوژی عالی برای حداکثر راحتی مناسب برای انواع اماکن عمومی و محل های مسکونی و هر جایی که بهداشت و امنیت در کنار ظاهری مدرن مهم می باشد .

    >  شیر چشمی الکترونیک > طراحی مدرن و یکپارچه > شیک و مقاوم > هوشمند و بهداشتی